Video Clips

With achievements and contributions, PINACO has been awarded many noble medals and titles by Party and Government such as Independence Medal first-class, second- class, third-class, Labor Medal first-class, second- class, third-class.

PINACO – Thương Hiệu Quốc Gia[EN]

PINACO – Thương Hiệu Quốc Gia[EN]

PINACO – nhà sản xuất ắc quy Đồng Nai và pin Con Ó - đã vinh dự nhận “Thương hiệu Quốc gia 2012”. Đây là sự công nhận mang tầm vóc quốc gia dành tặng cho những doanh nghiệp xuất sắc, theo các nhóm ngành nghề trong cả nước, theo các tiêu chí uy tín - chất lượng - đổi mới và sáng tạo - năng lực tiên phong.[EN]