Video Clips

With achievements and contributions, PINACO has been awarded many noble medals and titles by Party and Government such as Independence Medal first-class, second- class, third-class, Labor Medal first-class, second- class, third-class.

Phóng sự : PINACO - 35 năm thành lập[EN]

Phóng sự : PINACO - 35 năm thành lập[EN]

35 năm một chặng đường - Pinaco xây dựng đổi mới và hội nhập để nắm bắt cơ hội và vươn lên trở thành nhà sản xuất Pin & Ắc quy hàng đầu Việt Nam[EN]